Duyurular
Haberler

Amaçlar :

Geleceğini kendisi, toplumu ve dünya insanlığı için en iyi şekilde inşa edecek; üniversite gençliğinin taşıması gereken sosyal, kültürel ve fikri donanıma sahip; ahlaklı, kararlı ve gücünü geleneğinden alan bir neslin yetişebilmesi için bir topluluk olmak ve her yönü ile Büyük Türkiye idealine ulaşmaktır.

Milli ve Manevi değerlerine bağlı, tarihin bilincinde, ilme ve projeye önem veren, kültürlü, ufuk sahibi gençlerle durgunlaşmış medeniyetini yeniden diriltmek,

Tarihinden aldığı kültür ve medeniyeti yarına taşırken daha yaşanabilir bir dünya için; çağın medeniyet ve kültür algılayışının üzerine çıkarak, irfan sahibi nesillerin yetişmesini sağlamak ve medeniyetinin asıl varlığını ortaya koymaktır.

Üniversite gençliğini kötü alışkanlık ve arkadaşlıktan koruyarak daha temiz bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak.

 

Faaliyetler :

Kullanabileceğimiz tüm ulaşım kaynaklarını kullanarak üniversitemiz ile Topluluğu ilgilendiren alandaki Yurt içinde ve Yurt dışında bulunan dernekler, öğrenci toplulukları, vakıflar ve eğitmenler arasında etkileşim sağlayarak üniversite bünyesinde veya ulusal seminerler, Faaliyetler düzenlemek.

Avrupa Birliği Eğitim Programları çerçevesinde düzenlenen projelerini üniversitemizi ve okulumuzu temsilen katılmaya yönelik alt yapı ve çalışma takımları oluşturmak.

Facebook, twitter vb. gibi sosyal paylaşım sitelerinde topluluk adına profiller açarak ve hazırlayacağımız internet sitesi aracılığıyla; topluluğumuzun Faaliyetlerini, duyurularını, ve çalışmalarını üyelerimize ve ziyaretçilerimize aktarmak.

Topluluk, hiç bir siyasi kuruluşa bağlı olmayıp amacına ulaşmak için tüm resmi kuruluşlar, dernekler, tüzel ve özel kişilerden yardım talep edebilir, amacı ile ilgili konularda ilişki kurabilir.

Topluluk, öğrencilerin girişimcilik ve liderlik kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla girişimcilik ve liderlikle alakalı seminer, söyleşiler ve çalıştaylar düzenleyebilir.

Kültür ve Medeniyet ile alakalı yurt içi veya yurt dışında yapılan Faaliyetlere, gezilere, organizasyonlara, kongre ve seminerlere, projelere katılım sağlayabilir yada katılım sağlanması için bir grup öğrenci gönderebilir.

Topluluk; dernekler, vakıflar, federasyonlar, cemiyetler gibi sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar ve Faaliyetler yapabilir. 
Etkinlikler
...